References

Marušić, M. (2006) Ekozemljopisni pregled i prikupljanje genetskih izvora samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja na širem području grada Zadra, diplomski rad, Agronomski fakultet, Zagreb.


Print version