List of accessions

Accession number Species, Subtaxa, Accession name Country of origin Collecting date Status of sample
FRU00017 Olea europaea L. +
Dužica;Mudara;Velika lastovka;Orgula;Samorest;Krivaja;Krivulja;Mašjun;Barkinja;Puljiška;Barakokula;Španjolka;Talijanka;Duška;Krfkinja;Lastovka;Španjolica;Kaprijeska;Ladrunka;Murgača
HRV 200804-- 300 +
FRU00018 Olea europaea L. +
Karbunčela;Grambučela;Žutica
HRV 200804-- 300 +
FRU00020 Olea europaea L. +
Levantinka;Šoltanka
HRV 200804-- 300 +
FRU00022 Olea europaea L. +
Mrgulja;Buhura;Krvavica;Balunjača;Orbula;Limbulica;Bokunjača;Puljiška
HRV 200804-- 300 +
FRU00023 Olea europaea L. +
Oblica;Balunjača;Velika;Debela maslina;Debeljuša;Lušinjka;Krupnica;Lumbardeška;Grumača;Maslina domaća;Naša;Našinka;Sladunica;Orgula;Orbula;Orbulača;Trgonja;Torkuljica;Debela;Srkulača;Sorbulača
HRV 200804-- 300 +
FRU00029 Olea europaea L. +
Sitnica;Sitnjaka
HRV 200804-- 300 +
FRU00031 Olea europaea L. +
Zuzorka;Bresčka
HRV 200804-- 300 +
FRU00032 Olea europaea L. +
Žabarka
HRV 200804-- 300 +
FRU00033 Olea europaea L. +
Želudarica
HRV 200804-- 300 +
FRU00035 Olea europaea L. +
Lastovka
HRV 200804-- 300 +
FRU00040 Olea europaea L. +
Istarska bjelica;Bjelica;Zlatna belica;Bianchera;Plemenita belica
HRV 200804-- 300 +
FRU00228 Olea europaea L. +
Žižolera
HRV 20071010 300 +
FRU00229 Olea europaea L. +
Buža puntoža ( Bale)
HRV 20071010 300 +
FRU00231 Olea europaea L. +
Levantinka
HRV 20071010 300 +
FRU00232 Olea europaea L. +
Mezanica
HRV 20071010 300 +
FRU00236 Olea europaea L. +
Dubrovačka bjelica
HRV 20071010 300 +
FRU00237 Olea europaea L. +
Uljarica
HRV 20071010 300 +
FRU00241 Olea europaea L. +
Sitnica
HRV 20071010 300 +
FRU00242 Olea europaea L. +
Murgulja
HRV 20071010 300 +
FRU00244 Olea europaea L. +
Kosmača
HRV 20071010 300 +

Print version