List of accessions

Accession number Species, Subtaxa, Accession name Country of origin Collecting date Status of sample
CAM00601 Secale cereale L. +
domaća raž
HRV 300 +
CAM00602 Avena sativa L. +
domaća zob
HRV 300 +
CAM00603 Triticum aestivum L. +
domaća pšenica brkulja
HRV 300 +
CAM00604 Triticum durum Desf. +
tvrda pšenica
HRV 300 +
CAM00605 Avena sativa L. +
zob žuta
HRV 300 +
CAM00606 Zea mays L. +
kukuruz osmoredac žuti
HRV 300 +
CAM00607 Zea mays L. +
kukuruz osmoredac bijeli
HRV 300 +
CAM00608 Zea mays L. +
kukuruz starinski
HRV 300 +
CAM00609 Zea mays L. +
kukuruz stodanac
HRV 300 +
CAM00610 Zea mays L. +
kukuruz osmoredac
HRV 300 +
CAM00611 Triticum aestivum L. +
oznaka linije 1
HRV
CAM00612 Triticum aestivum L. +
Croatia 6
HRV
CAM00613 Triticum aestivum L. +
ZG-6172/84
HRV
CAM00614 Triticum aestivum L. +
ZG-IPK-M41-1
HRV
CAM00615 Triticum aestivum L. +
ZG-1004/82
HRV
CAM00616 Triticum aestivum L. +
Domaća
HRV
CAM00617 Triticum aestivum L. +
ZG-6871-78
HRV
CAM00626 Triticum aestivum L. +
KLARISA
HRV 500 +
CAM00627 Triticum aestivum L. +
KLASAN
HRV 500 +
CAM00628 Triticum aestivum L. +
LEUTA
HRV 500 +

Print version