Popis opreme

U svrhu provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj, kontinuirano se nabavlja potrebna oprema (oprema za pripremu i pohranu sjemena, oprema za rad u polju, laboratorijska oprema, računalna oprema).

Nabavljena oprema prvenstveno se koristi od strane Radne skupine i institucije za čije planirane aktivnosti je kupljena. Međutim, dio opreme dostupan je za korištenje i od strane drugih Radnih skupina i institucija uključenih u provedbu Nacionalnog programa. Korištenje opreme od strane druge institucije moguće je samo za potrebe aktivnosti predviđenih Godišnjim programom aktivnosti koji donosi Povjerenstvo za biljne genetske izvore, te u dogovoru s osobom odgovornom za određeni uređaj.

Na ovaj način omogućeno je racionalnije korištenje postojeće opreme, te kvalitetnije planiranje budućih nabava iz sredstava Državnog proračuna.

U popisu opreme nalaze se informacije o dostupnoj opremi, te kontakti odgovornih osoba. Popis se može pretraživati prema grupi opreme, vrsti opreme, instituciji u kojoj se određeni uređaj nalazi, te prema Radnoj skupini.

Pregled opreme