Working Group Members

Hrvoje Šarčević, WG Chair
University of Zagreb, Faculty of Agriculture
HR-10000 Zagreb, Svetošimunska 25
E-mail: hsarcevic@agr.hr

Ivica Buhiniček, WG Vice-Chair
Bc Institut d.d.
HR-10370 Dugo Selo, Dugoselska 7, Rugvica
E-mail: ibuhinicek@bc-institut.hr

Ivana Rukavina, Member
CCAFRA - Institute for Seed and Seedlings
HR-31000 Osijek, Usorska 19, Brijest
E-mail: ivana.rukavina@hcphs.hr

Ivica Ikić, Member
Bc Institut d.d.
HR-10370 Dugo Selo, Dugoselska 7, Rugvica
E-mail: ivica.ikic@bc-institut.hr

Antun Jambrović, Member
Agricultural Institute Osijek
HR-31000 Osijek, Južno predgrađe 17
E-mail: antun.jambrovic@poljinos.hr

Ana Lovrić, Member
University of Zagreb, Faculty of Agriculture
HR-10000 Zagreb, Svetošimunska 25
E-mail: alovric@agr.hr

Sonja Petrović, Member
University J.J. Strossmayer in Osijek, Faculty of Agriculture
HR-31000 Osijek, Vladimira Preloga 1
E-mail: spetrovic@pfos.hr

Domagoj Šimić, Member
Agricultural Institute Osijek
HR-31000 Osijek, Južno predgrađe 17
E-mail: domagoj.simic@poljinos.hr

Alojzije Lalić, Member
Agricultural Institute Osijek
HR-31000 Osijek, Južno predgrađe 17
E-mail: alojzije.lalic@poljinos.hr

Krešimir Dvojković, Member
Agricultural Institute Osijek
HR-31000 Osijek, Južno predgrađe 17
E-mail: kresimir.dvojkovic@poljinos.hr


Print version